GALERIJA

20. listopada 2020.

Thereshia Bickel – Austrija

12. siječnja 2021.

Gudrun Kainz – Austrija

12. siječnja 2021.

Rina Pegeg – Izrael

12. siječnja 2021.

Hristo Jonkov – Bugarska

12. siječnja 2021.

Emil Benčić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Ismail Jardimicu – Turska

12. siječnja 2021.

David Binns – Velika Britanija – Wells

12. siječnja 2021.

Thatree Muangkaew – Tajland

12. siječnja 2021.

Anat Šiftan – USA

12. siječnja 2021.

Manfred Behling – Njemačka

12. siječnja 2021.

Michal Kušik – Slovačka

12. siječnja 2021.

Vesna Osojnički – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Janina Myronova – Poljska

12. siječnja 2021.

Hakan Ergun – Turska

12. siječnja 2021.

Julia Rep – Rusija

12. siječnja 2021.

Lee Middleman – USA

12. siječnja 2021.

Angelika Windegger – Austrija

12. siječnja 2021.

Ivančica Cvitić Znidarčić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Denis Franušić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Sema Okan – Turska

12. siječnja 2021.

Jim Etzkorn – Canada

12. siječnja 2021.

Carina Prantl – Austrija

12. siječnja 2021.

Yasemin Yarol – Turska

12. siječnja 2021.

Alan Lacovetsky – Canada

hrvatski