ivanka

12. siječnja 2021.

Nikola Olujić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Eva Srnikova, Slovačka

12. siječnja 2021.

Liljana Grofovac Fučkor – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Ayse Kursuncu – Turska

12. siječnja 2021.

Karel Pavlinc – Slovenija

12. siječnja 2021.

Berthold Zavaczki – Njemačka

12. siječnja 2021.

Ayse Günöz Balyemez – Turska

12. siječnja 2021.

Zorka Ivanović – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Maria Jonkov – Bugarska

12. siječnja 2021.

Mustafa Skopljak – BiH

12. siječnja 2021.

Sanja Benčić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Filip Fidanovski – Makedonija

12. siječnja 2021.

Heide Kuhn – Njemačka

12. siječnja 2021.

Ljubica Lovrenčić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Snježana Pokos Vujec – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Petra Lindennbauer – Austrija

12. siječnja 2021.

Kristina Bartolić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Dijana Trtanj – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Mišo Gusić – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Nada Benc Štuka – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Danijela Pičuljan – Hrvatska

12. siječnja 2021.

Mine Hakan – Turska

12. siječnja 2021.

Jožica Korenjak – Slovenija

12. siječnja 2021.

Jasna Kotnik – Hrvatska

hrvatski